0265-455.112      0265-455.028

  bahnea@cjmures.ro

HCL nr.1 din 25.01.2024 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul Primăriei Comunei Bahnea, în anul 2024
HCL nr.2 din 25.01.2024 privind aprobarea numărului asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2024
HCL nr.3 din 25.01.2024 privind validarea inventarului terenurilor disponibile pentru punerea în aplicare a Legii nr.15 din 2003
HCL nr.4 din 25.01.2024 privind organizarea Rețelei școlare pentru an școlar 2024-2025
HCL nr.5 din 25.01.2024 privind aprobarea actualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Bahnea, județul Mureș
HCL nr.6 din 25.01.2024 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Bahnea, județul Mureș
HCL nr. 7 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Bahnea pentru anul 2024
HCL nr. 8 din 08.02.2024 privind avizarea Documentației de delegare temporară a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor Cristești
HCL nr.9 din 29.03.2024 privind rectificarea bugetului local pe trim.II, anul 2024
HCL nr.10 din 29.03.2024 privind aprobarea încasărilor și cheltuielilor în regim extrabugetar- sursa -E, pentru instituția de înv. Șc. Bahnea
HCL nr.11 din 29.03.2024 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu cu destinație de cabinet medicină dentară
HCL nr.12 din 29.03.2024 privind aprobarea închirierii suprafeței de pășune din domeniul privat al comunei Bahnea disponibilă în anul 2024
HCL nr.13 din 29.03.2024 privind aprobarea modificării Statutului ADI Ecolect Mureș
HCL nr.14 din 29.03.2024 privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii activităților de sortare a deșeurilor
HCL nr.15 din 29.03.2024 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport , pentru funcționarii publici și personalul contractual
HCL nr.16 din 29.03.2024 privind stabilirea situațiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor de urgență Legea 196 din 2016