0265-455.112      0265-455.028

  bahnea@cjmures.ro
  • Bahnea – Grădiniţa cu Program Normal
  • Bahnea – Şcoala agricolă de meserii
  • Bahnea – Şcoala generală clasele I-VIII