0265-455.112      0265-455.028

  bahnea@cjmures.ro

Denumirea unității administrativ – teritoriale: Bahnea

Codul județului: 28    Denumirea județului: Mureş

Codul SIRUTA al unității administrativ-teritoriale: 115307

Adresa: Localitatea:
Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 50, Localitatea Bahnea

Cod poştal: 547055

Telefon fix: 0265-455.112

Fax: 0265-455.028

E-mail: bahnea@cjmures.ro