0265-455.112      0265-455.028

  bahnea@cjmures.ro

Bahnea se găsește la 16 km de Târnăveni, pe cursul râului Târnava Mică, și la 26 km față de reședința de județ Târgu Mureș.