Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 in anul 2022