Proces verbal privind selectia dosarelor pentru ocuparea functiei de Referent