Proces verbal de afișare rezultat deschidere oferte licitație publică