Anunț privind depunerea documentelor în vederea validării mandatelor de consilier local