Anunt privind achiziția directă a contractului de lucrari de

REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES

cu atribuire pe loturi

 

Autoritate contractantă: COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)

CIF: 4565121 Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 50 Tara: Romania Tel: +40 265455112 Fax: +40 265455028 E-mail: bahnea@cjmures.ro

Denumire contract: REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES cu atribuire pe loturi:

 • LOT 1: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-GRADINIȚĂ IDICIU”
 • LOT 2: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA BERNADEA”
 • LOT 3: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA CUND”
 • LOT 4: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA DAIA”
 • LOT 5: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA GOGAN”
 • LOT 6: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU”
 • LOT 7: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA LEPINDEA”

Data limita depunere oferta: 11.10.2019 12:00

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Durata contract: 2 luni calendaristice

Cod si denumire CPV: 45211310-5 Lucrări de construcţii de băi; 45332400-7 Lucrări de instalare de echipamente sanitare

Valoare tolală estimată: 400.294,01  lei, fără TVA, defalcată astfel:

Lot Denumire lot Valoarea estimată a contractului
LOT 1: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE  DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-GRADINIȚA IDICIU” 55.288,49 lei, fara TVA
LOT 2 ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE  DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA BERNADEA” 55.304,59 lei, fara TVA
LOT 3 LOT 3: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE  DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA CUND” 48.138,09 lei, fara TVA
LOT 4 LOT 4: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE  DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA DAIA” 47.410,11 lei, fara TVA
LOT 5 LOT 5: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE  DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA GOGAN” 71.247,67 lei, fara TVA
LOT 6 LOT 6: ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE  DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA IDICIU” 75.319,27 lei, fara TVA
LOT 7 ,,REALIZARE GRUPURI SANITARE LA ȘCOLILE ȘI GRĂDINIȚELE  DIN COMUNA BAHNEA JUDETUL MUREȘ-ȘCOALA LEPINDEA” 47.585,80 lei, fara TVA

Descriere contract:

REALIZARE GRUPURI SANITARE LA SCOLILE SI GRADINITELE DIN COMUNA BAHNEA, JUDETUL MURES cu atribuire pe loturi. Se va incheia cate un contract de lucrări pentru fiecare lot in parte.

Ofertantii vor transmite propunerea tehnica si financiara pentru fiecare lot in parte, conform caietelor de sarcini si a listelor de cantitati anexate prezentului anunt, in plic inchis pana la data de 11.09.2019, la adresa: Strada 1 Decembrie 1 918, Nr. 50, loc Bahnea, jud Mures sau pe adresa de e-mail: bahnea@cjmures.ro.

Propunerea tehnica va include:

 1. Graficul Gantt de realizare a investitiei – (2 luni)
 2. Declaratie cu termenul de garantie acordat pentru lucrările executate – (minim 36 de luni)
 3. Fisele tehnice ale utilajelor și echipamentelor

Propunerea financiară a va include:

 1. Deviz general de oferta, unde va fi inclusa si organizarea de santier
 2. Centralizatorul cu lucrările executate de as ciați, subcontractanți – daca este cazul
 3. Toate formularele din sectiunea Documentatie economica completate cu preţuri unitare şi valori; acestea devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate în vederea decontării.

Conditii referitoare la contract: Garanția de bună execuție: 5% din valoarea contractului.

Conditii de participare: La oferta se vor atasa: – copie dupa Certificat ORC – valabil la momentul depunerii ofertei – declarație pe propria răspundere privi nd condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată perioada de îndeplinire a contractului de lucrari Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut

Anexat se regaseste documentația tehnico-economică aferentă fiecărui lot in parte.