Anunț pentru obiectiv de investiții Modernizare DC 72 și străzi laterale în satul Idiciu