U.A.T. COMUNA BAHNEA, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a

acordului de mediu pentru proiectul „Extinderea sistemului de canalizare menajeră din comuna

Suplac în comuna Bahnea, județul Mureş, propus a fi amplasat în comuna Suplac extravilan, comuna Bahnea, localităţile Bahnea şi Bernadea, extravilan şi intravilan, jud. Mureş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Mureş, din Târgu Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de luni, între orele 9.00-15.00 şi marţi-vineri între orele 9.00-12.00, la sediul comunei Bahnea din loc. Bahnea, str. 1 Decembrie 1918, nr. 50 şi la sediul comunei Suplac din loc. Suplac, str. Principală, nr. 238, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Mureş, Târgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de luni, între orele 9.00-15.00 şi marţi -vineri între orele 9.00-12.00

PRIMAR,
JORS IOAN ALIN

ANUNT MEDIU CANALIZARE